Polityka prywatności

Szanowny Użytkowniku!

Z uwagi na obowiązujące od 25 maja 2018 roku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO przekazujemy Państwu poniższe informacje:

Określenie Administratora danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Hemplab Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie 20-631 ul. Pana Balcera 6/124 .

Jak można skontaktować się z Administratorem ?
Z Administratorem można skontaktować się w następujący sposób :
-za pomocą poczty tradycyjnej na adres korespondencyjny: Hemplab Sp. z o.o., Pana Balcera 6/124, 20-631 Lublin
-telefonicznie : 694 412 559
-za pomocją poczty elektronicznej przez skrzynkę info@cannabium.pl
-za pomocą formularza kontaktowego na stronie cannabium.pl/kontakt

Określenie celu i zakresu przetwarzania danych osobowych :

Przetwarzamy tylko te dane, które Państwo dobrowolnie podajecie lub pozostawiacie w ramach korzystania z serwisu przez formularz kontaktowy na stronie internetowej, telefonicznie, bądź listownie. Dane osobowe pozwalają nam na realizację świadczonych usług i zleceń, dostarczanie treści marketingowych drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub telefonicznie, a także na organizację loterii i konkursów.

Jakie są Państwa prawa i czy dane osobowe są chronione ?

Posiadacie Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możecie także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw lub skorzystać z prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji naruszenia przepisów Rozporządzenia. Jako Administrator gwarantujemy ochronę Państwa danych osobowych. Informujemy, że dane osobowe nie są przez nas przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Back to Top